Бур`янова Марія Іванівна

Голова Товариства, директор Культурологічного центру Товариства, кандидат історичних наук, Заслужений працівник культури України

Закінчила Київський державний університет ім.Т. Г. Шевченка в 1970 р; спеціальність – «історія». Кандидат історичних наук, Заслужений працівник культури України, має державні та церковні нагороди.

Від 1991р. і до сьогодні працює в Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури: спершу директором Республіканського культурологічного центру і заступником Голови Товариства, а з 2016 р. – обрана Головою Товариства.

Організатор і автор концепцій проведених Товариством виставок міжнародних, всеукраїнських, персональних авторських робіт художників України. Ініціатор проведення з 2004 року Міжнародного дитячого та юнацького фестивалю-конкурсу «Духовні джерела», який охоплює всі номінації мистецтва та щорічного Всеукраїнського конкурсу-огляду творчих робіт дітей та юнацтва “Збережемо спадщину – збережемо Україну”.

Започаткувала щорічне проведення Всеукраїнської пам’яткоохоронної Толоки «Доглянута спадщина», проведення якої сприяло дієвому громадському контролю за дотриманням чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини, імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Відома як автор низки публіцистичних статей на історичну тему та з питань охорони та збереження культурної спадщини України, налагодила зв’язок і тісну співпрацю з журналом-часописом «Дипломат», який реалізує міжкультурний діалог в рамках проекту «Слідами спільної історії».

Під керівництвом М.Бур’янової Товариство:

1.Ініціювало проведення у 2018 році Парламентських слухань щодо стану, проблем і перспектив охорони культурної спадщини в Україні на підтримку рішення Європейського парламенту щодо оголошення 2018 року Роком культурної спадщини в Європі.

2.Внесло до Комітету з питань правової політики та правосуддя пришвидшення розгляду проекту Закону «Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо позовної давності)» – стосовно фактів незаконного відчуження об‘єктів права власності Українського народу, у тому числі земельних ділянок, які входять до земель природного чи історико-культурного значення.

3.Проводить пам’яткоохоронну діяльність, виступає на захист пам’яток у Києві та регіонах (територія Нижньої Лаври в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику; збереження та популяризація археологічного комплексу в урочищі «Китаєво»; питання охорони комплексу пам’яток Національного Музею народної архітектури та побуту України (с.Пирогово); реконструкція будівель Київського драматичного театру на Подолі по Андріївському узвозі, 20 а, б та багато інш.)

Кожушко Богдан Васильович

Заступник голови Товариства

Член Громадської ради при Міністерстві культури України

Пархоменко Микола Трохимович

Заступник голови Товариства,
Заслужений працівник культури України

Перший заступник голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культуризаслужений працівник культури України.

За його безпосередньою участю готуються і подаються до державних органів численні пропозиції з питань збереження культурного надбання, за його ініціативою створено «Червону книгу культурної спадщини України».[1]

Є головним редактором науково-популярного часопису «Відлуння віків» (раніше — журнал «Вісник» Товариства).

Заступник голови Товариства, заслужений працівник культури України

Заступник голови Товариства,
Заслужений працівник культури України

Титова Олена Миколаївна – директор Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, вчений секретар УТОПІКдоцент кафедри охорони культурної спадщини і музеєзнавства Київського національного університету культури і мистецтв, вчений секретар Українського комітету ICOMOS, кандидат історичних наук, старший науковий співробітникдоцентЗаслужений працівник культури України.

Закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Після першого курсу почала брати участь в археологічних експедиціях, працювала на некрополі античного міста Ольвія, яка вважалася справжньою школою археологів. Наступні розкопки були в давньоруському місті Білгород, на зарубинецькому поселенні на Оболоні, на місці Житнього ринку та на Київському Подолі.

З 1975 р. працювала в групі з дослідження Кам’яної могили Інституту археології АН УРСР.

1980 року вступила до аспірантури Інституту археології з відривом від виробництва. Науковим керівником було призначено професора Д. Я. Телегіна, темою дисертаційного дослідження, успішно захищеного 1985 року, стала культурна і хронологічна  храктеристика неоліту Середнього Подніпров’я.

У статусі молодшого наукового, наукового співробітника відділу кам’яної доби О. Титова керувала розкопками і розвідками на неолітичних пам’ятках Чернігівщини і СумщиниЧеркащини.

У 1990 р. її було прийнято на посаду провідного фахівця з пам’яток археології Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

У 1997—2010 рр. працювала доцентом кафедри музеєзнавства та охорони культурної спадщини Київського національного університету культури і мистецтва, де читала авторські курси «Пам’яткознавство», «Паспортизація пам’яток історії та культури», «Пам’ятки монументального мистецтва», «Пам’ятки та пам’ятні місця українського козацтва», «Найвідоміші музеї світу».

Титова О. М. є членом Українського національного комітету Міжнародної ради з питань охорони пам’яток і визначних місць (УНК ICOMOS), Українського національного комітету Міжнародної ради із дослідження індустріальної спадщини (TICCIH), Національної спілки краєзнавців України, Історико-культурної асоціації «Україна-Туреччина» (ІКАУТ).

Титова О. М. входить до складу кількох дорадчих органів при пам’яткоохоронних інституціях.